Rami aplinka

Šalia turime tik ramios aplinkos atributus: ežerą, mišką, laukus. Nėra jokio tranzitinio judėjimo.