Uogavimas

Miškelyje prie paskutinio namo yra didžiulis žemuogynas.