Wi-Fi

Jūsų patogumui įrengta Wi-Fi zona (patikrinti elektroninį paštą, perskaityti naujienas internete ir kitiems svarbiems reikalams).